ስደተኛታት ውን መሰል ስድራ ኣለዎም!

Fence, Shield, Refugees, Welcome, Note, Announcementንሕና ከባቢ 1200 ንኸውን ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመን ናይ ፖለቲካ ዑቑባና ተቐቢልና መሰልምጥርናፍ ስድራ ብሕጊ ዝፍቀደና እንደሃለወ ደቅናን በዓልቤትናን በዓልቲቤትናን ኣብ ብፓለቲካ ዘይርጉእ ቦታታት ከም ኢትዬጲያን ሱዳንን ምስ ስድርኦም ክሕወሱ እንዳተጸበዩ ምስ መሪር ናፍቀቶም ንነዊሕ ዓመታት ተፈላልዮም ይርከቡ።

እቲ ምኽያት ድማ ናይ ጀርመን ቢሮክራሲ ክስገር ዘይክአል ዕንቅፋታታት ስለ ዝገብረልና እዩ። ንጥርናፈ ቪዛ ንምርካብ ካብ ጀርመን ኢምባስታት ንሕተቶ ወረቓቕቲ ኣብ ኢድና ዘየለን ንምርካቡ ልዕሊ ዓቅምናን ኢዩ። ናይ ጀርመን መንግስቲ ቢት ጽሕፈታት ኩሉ ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ወረቓቕቲ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ሕጋውነት ክለብስ ይሐቱና። ነዚ ንምስላጥ ንሐደ ሰብ ኣብ ኤርትራ ምውካል የድሊ። እዚ ድማ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኢምባሲ ይሳለጥ። እቲ ጸገም ግን ነዚ ወረቐት ንምርካብ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ክንፍርም ንግደድ። ትሕዝቶ ናይቲ ናይ ጣዕሳ ወረቐት፣ ዓድና ኸዲዕና ምውጻእና ከምንጠዓስን መንግስቲ ብቁዕ እዩ ዝብሎ መቅጻዕቲ ከምንቅበሎን ካብኡ ሐሊፉ ድማ ወርሐዊ 2 ሚእታዊት ካብ ወርሓዊ ደሞዝና ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክንከፍል ንግደድ።

ኩሎም ናይ ጀርመን ኢምባስታት ኣብ ትሕቲ ናይ ሚንስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እዮም ዝመሐደሩ። ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚንስትሪ ነዚ ጸገማት ናይ ኤርትራውያን ይፈልጦ እዩ ይኹን እምበር ጉዳይ ዝምልከቶም ሰባት ሐደ ብሐደ ክርአይ ኣለዎ ይብል። እዚ ቅጥዓዊ ዘይኮነ ወለንታዊ አሰራርሐ ናይቶም መንግስታዊ ቢትጽሕፈታት እዩ። ስጋብ 2017 ኢምባስታት ብናይ ሃይማኖት ትካላት ወይ ድማ ንምስክርነት ዝበቅዕ ወረቀት ይቕብልዎ ኔሮም። ሕጂ ግና ተመሳሳላይ ኩነታት ብቤት ፍርድን ይግባይ ብምባልን እዩ ዝረጋገጽ።

Familiennachzug-Eritrea_Final_02.07.20 (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *